LET OP: In de periode van 20 juli t/m 13 augustus heb ik vakantie. Daarna sta ik weer voor u klaar!

U kunt gewoon uw bestelling plaatsen, deze wordt alleen na 13 augustus pas in behandeling genomen.

Privacy verklaring Foto Print & Design

Foto Print & Design respecteert de privacy van alle gebruikers  en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de afhandeling van bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Verder zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Foto Print & Design verkoopt uw persoonlijke gegevens dus niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking aan derden die direct betrokken zijn bij het afhandelen van uw bestelling.

Foto Print & Design, uit Dieren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Eigenaar Silvia Nieuwland

www.fotopd.nl, info@fotopd.nl
0313414808
Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nr. 62824813

 

Foto Print & Design gebruikt de gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst of informatie vraagt, hebben we uw naam, adres, telefoonnummer en  e-mailadres nodig om dit af te handelen.

Foto Print & Design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld

Voor een aantal specifieke doelen, zijn er op een andere manier persoonsgegevens nodig. Deze zijn apart in de bijlage beschreven.

Telefoonnummer

Dit om u te kunnen informeren over de gevraagde dienst. .

 

Emailadres

Voor het sturen van een betaallink hebben wij uw mailadres nodig. Deze wordt niet opgeslagen tenzij u hier zelf toestemming voor heeft gegeven bij het inschrijven maillijst.

Verder word er op de website een mail adres gevraagd en telefoonnummer bij het contactformulier. Dit is om uw vraag te kunnen beantwoorden. Na afhandeling worden deze  verwijderd uit het systeem. De mailadressen worden vervolgens niet opgeslagen. Tenzij u hier zelf toestemming voor heeft gegeven bij het inschrijving maillijst

 

Fotoservice
Foto's die u bij ons bestelt, zijn alleen toegankelijk door Foto Print & Design. Bij het uploaden worden de foto’s opgeslagen op de server, maar uiterlijk na 14 dagen verwijderd uit het systeem. Tenzij u verzoekt om deze langer te bewaren.

 

Fotografie

Alle door Foto Print & Design in opdracht gemaakte foto’s worden bewaar in het systeem .

Deze blijven in principe altijd bewaard en beschikbaar voor u. Tenzij u uitdrukkelijk verzoekt om deze te verwijderen.

 

Cookies
Foto Print & Design gebruikt alleen technische en  functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Geautomatiseerde besluitvorming

Foto Print & Design neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Foto Print & Design) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Foto Print & Design verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Foto Print & Design.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering  van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fotopd.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen  wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Foto Print & Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons 0313-414808 of via info@fotopd.nl

 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy verklaring van Foto Print & Design, dan kunt u contact met ons opnemen.

 
Contact  

Foto Print & Design

Dieren
0313 414808
info@fotopd.nl

Privacy voorwaarden
Prijslijst
Bestelformulier
Contact pagina
Copyright 2024 Foto Print & Design